Pozvánka na otvorenie nového televízneho štúdia KU v Ružomberku

KU Ružomberok

  Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva na otvorenie nového televízneho Štúdia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. februára 2011 o 11.00 h v budove Filozofickej fakulty KU(Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 4. poschodie).


Vybudovanie nového televízneho štúdia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stálo vyše 640 000 eur. Univerzita ho spolu financovala zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci operačného programu Výskum a Vývoj. Po otvorení by malo štúdium poskytnúť poslucháčom žurnalistiky silný základ pre prácu v televízii. Umožní profesionálnu výučbu v oblasti televíznej tvorby, spracovania zvuku a obrazu. Filozofická fakulta KU ešte v roku 2007 vybudovala pre študentov žurnalistiky aj nové rozhlasové a vysielacie štúdio za približne 49 800 eur. Vtedy pokryla náklady z daru amerických katolíkov, z vlastných zdrojov a úspor katedry žurnalistiky. V roku 2004 dala do užívania masmediálne laboratórium za približne 99 600 eur. Univerzita uspela v minulom období aj v ďalších EÚ projektoch na zriadenie špecializovanej učebne pre výučbu žurnalistickej fotografie za vyše 75 000 eur. Katedra žurnalistiky FF KU vznikla v roku 2002 a je jediným akademickým pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania v odbore žurnalistika s následným právom habilitovať a inaugurovať. V predošlom akademickom roku vzdelávala celkovo 200 poslucháčov žurnalistiky.

TK KBS informoval Vladimir Buzna


( TK KBS, vb; pz ) 20110204006