Pozývame Vás na slávnosť Stigmatizácie sv. Františka z Assisi