Pred sviatkom Fra Angelica KBS ocení kresťanských umelcov

fra  angelico

 Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, (pripadá na 18. februára), sa vo štvrtok 14. februára uskutoční slávnostné odovzdanie rovnomennej ceny umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

Podujatie sa začne o 16.30 h slávnostnou sv. omšou v Jezuitskom kostole v centre Bratislavy, na ktorej bude slávnostným kazateľom Marko Ivan Rupnik. Po omši bude program pokračovať tradične v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, informoval kancelár a hovorca Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a Ozbrojených zborov (OZ) SR Tibor Ujlacký.

Vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý je predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) odovzdá Ceny Fra Angelica 2012 umelcom a umeleckým združeniam v kategóriách slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie a odovzdá aj mimoriadne ocenenia.

Na slávnosti prisľúbili účasť i apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik a ďalší hostia.

Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelica zo strany Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru sa realizuje od roku 2002. Je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi za to, že v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu i napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Blahoslavený Fra Angelico bol taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz. Narodil sa v roku 1455, vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole a preslávil sa mnohými významnými umeleckými dielami. V Kaplnke sv. Mikuláša vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V kláštore San Marco vo Florencii zhotovil fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom bol svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.zdroj: www.hlavnespravy.sk