Prehľad očakávaných udalostí vo Vatikáne

vatican III.

Vatikán (13. feb. 2012, RV) – Prehľad očakávaných udalostí vo Vatikáne v týždni od 13. do 19. februára 2012

Pondelok 13. február 2012
Vatikán/Taliansko
13. – 15. 2. : V Ríme sa začína sympózium Rady európskych biskupských konferencií a biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru na tému „Evanjelizácia dnes: spoločenstvo a
pastoračná spolupráca medzi Afrikou a Európou. Človek a Boh: poslanie Cirkvi ohlasovať Božiu prítomnosť a lásku“.

Utorok 14. február 2012
Vatikán
Sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy
14.-15. 2. : Oficiálna návšteva delegácie ministrov vlády Spojeného kráľovstva vo Vatikáne pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov so Svätou stolicou.

18:30 hod.: - Kardinál Franc Rodé bude predsedať slávnostnej svätej omši v Bazilike sv. Klementa v Ríme pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Streda 15. február 2012
Svätý Otec
10:30 hod. : - Generálna audiencia v Aule Pavla VI.
Po audiencii príjme delegáciu ministrov vlády Spojeného kráľovstva.
Popoludní bude Svätý Otec viesť Lectio Divina pre seminaristov Vyššieho Rímskeho seminára, pri príležitosti sviatku Panny Márie dôvery (18. február).

Piatok 17. február 2012
Svätý Otec
10:00 hod. : - pri príležitosti nastávajúceho konzistória Svätý Otec zvolal členov kardinálskeho kolégia a budúcich členov na Deň uvažovania a modlitieb.

Sobota 18. február 2012
Vatikán/ Svätý Otec
10:30 hod. : - Slávnostné konzistórium pri ktorom Benedikt XVI. kreuje 22. nových kardinálov.

Nedeľa 19. február 2012
Svätý Otec
9:30 hod. : Bude predsedať slávnostnej svätej omši v Bazilike sv. Petra, spolu s novými kardinálmi.12:00 hod. : - Poludňajšia modlitba Anjel Pána.