Prevzali sme si ocenenie za vytvorenie Múzea L. Mattyasovszkého

pamiatky a múzea - ocenenie

 V popoludňajších hodinách 14. septembra v bratislavskej Redute sa zišla odborná i laická verejnosť, aby bola prítomná vyhlásenia a odovzdania Výročnej ceny revue Pamiatky a múzea. Toto ocenenie každoročne udeľuje Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a redakcia revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzea. V kategórii Expozícia za rok 2011 naše múzeum Ladislava Mattyasovszkého získalo Výročnú cenu Pamiatky a múzea. Preto bolo toto múzeum audiovizuálnou technikou počas odovzdávania cien odprezentované a následne si tvorcovia tohto diela prevzali Výročnú cenu. A je potrebné dodať, že prítomnosť cirkvi v podobe našej farnosti je pri takýchto udalostiach nielen prezentáciou okoličianskej farnosti ale aj katolíckej cirkvi a zároveň dôkazom toto, že cirkev dokáže vytvárať hodnoty aj na pôde kultúry či umenia a to aj prostredníctvom projektov EÚ.

Úprimne preto ďakujeme všetkým a Bohu vzdávame chvály.