Prichádza k nám jedinečná publikácia Ars Sacra

Ars sacra

Otvoriť knihu Ars Sacra znamená dotknúť sa našej kresťanskej kultúry.  V danom momente si každý uvedomí, že Európa bola kresťanstvom bytostne formovaná a preto viera okrem vnútorného života jednotlivcov dostávala aj jednotlivé staviteľské, umelecké a kultúrne formy, ktoré tú istú vieru vyjadrovali. Prechádzaním jednotlivých strán knihy Ars Sacra čitateľ má možnosť v jednotlivostiach vnímať veľkosť našej kresťanskej kultúry.

Prelistovať si túto knihy môžete počas návštevy nášho múzea.

Viac na: www.arssacra.sk