Program liturgických slávení počas Veľkého týždňa v našej farnosti prostrednícvom živého vysielana

Živé vysielanie nájdete na:

www.youtube.com/user/farnostokolicne/videos