Prvý knižný životopis kardinála Korca-Nekonečné horizonty

novinka

Do kníhkupectiev sa dostal prvý knižný životopis Jána Chryzostoma kardinála Korca. Autorom knihy s názvom Nekonečné horizonty kardinála Korca je katolícky kňaz, publicista a bývalý hovorca Konferencie biskupov Slovenska Mons. Marián Gavenda. Novú knihu predstavili na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.

Kniha na vyše 207 stranách zaznamenáva prvý ucelený životopis kardinála. „Mal som zámer napísať ucelený životopis od detstva až po súčasnosť, samozrejme v rámci možností rozsahu tejto knihy, písať publicistickým štýlom, teda živo, ale verne protagonistovi. No „medzi riadkami“ je aj viacero názorov, hodnotení, poukázaní napríklad na dôvody jeho mediálneho odstavenia. Jednu kapitolu, ktorú som pôvodne chcel venovať udalostiam tzv. zamatovej revolúcie, som zámerne vynechal. Myslím, že na ňu ešte nedozrel čas a zbytočné polemiky by odpútali od toho podstatného v tejto knihe,“ povedal TK KBS Marián Gavenda. Kniha obsahuje aj rodostrom
kardinála Korca.

Publikáciu vydalo vydavateľstvo Perfekt. Vyšla v náklade 1.900 kusov. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť vo všetkých predajných sieťach za 11,90 eur (vo vydavateľstve Perfekt s 30-percentnou zľavou).