http://www.farnostokolicne.sk

Putovanie relikvie sv. Jána Bosca

don Bosco

 Relikvia sv. Jána Bosca v Spišskej diecéze

Saleziáni dona Bosca na Slovensku oznamujú, že od 11. do 30. apríla 2013 putuje po Slovensku relikvia sv. Jána Bosca. Zároveň pozývajú mladých i všetkých veriacich k ucteniu relikvie tohto známeho svätca. V Spišskej diecéze si relikviu môžete uctiť na týchto miestach:

Poprad - Veľká: 16. - 17. apríla 2013

Ružomberok: 19. apríla 2013

Námestovo: 19. - 20. apríla 2013

Dolný Kubín: 20. apríla 2013

Putovanie relikvie dona Bosca (vosková figurína v životnej veľkosti, v ktorej sú uložené ostatky svätého) sa začalo 31. januára 2009 a prechádza 130 krajinami sveta. Putovanie sa zakončí 16. augusta 2015. Táto udalosť je súčasťou príprav na 200-sté výročie narodenia tohto svätca (1815 - 2015). 

Celá udalosť sa bude niesť v duchu hesla: „Don Bosco medzi nami.“

PROGRAM: 

 POPRAD

16.4.2013 - 17.4.2013

 Kostol sv. Jána Evanjelistu – Poprad Veľká

utorok 16. 4. 2013

-        11:00 - príchod relikvie + privítacia pobožnosť (kostol Poprad–Veľká)

-        11:30 - súkromné uctenie relikvie

-        15:30 - mládežnícky program (pásmo o živote Dona Bosca)

-        17:30 - súkromné uctenie relikvie

-        18:30 slávnostná svätá omša

-        19:30 - súkromné uctenie relikvie

-        20:00 – program saleziáni spolupracovníci

-        20:30 - moderovaná adorácia + modlitby za povolania (novici)

-        22:00 – 24:00 súkromné uctenie relikvie

streda 17. 4. 2013

-        7:00 - svätá omša

-        8:30 - záverečná pobožnosť + odchod relikvie

  

RUŽOMBEROK

 19.4.2013

 Kostol sv. Ondreja Apoštola

piatok 19. 4. 2013  

- od 11:45 – do 14:00

 

 NÁMESTOVO

 19.4.2013 - 20.4.2013

 Kostol sv. Šimona a Júdu a Kaplnka sv. Jána Bosca

piatok 19. 4. 2013

 - 15:00  -  príchod relikvie + pobožnosť prijatia (farský kostol sv. Šimona a Júdu)

              - ruženec

              -  uctenie relikvie saleziánskou rodinou

- 17:00  -  pásmo o živote a diele dona Bosca

- 18:00  -  slávnostná svätá omša

- 19:00  - adorácia za povolania

- 19:20  - súkromné uctenie relikvie

- 21:00  - sviečkový sprievod s relikviou dona Bosca z farského kostola do saleziánskeho strediska

- 21:45  - slávnostné vešpery v saleziánskom stredisku v kaplnke sv. Jána Bosca

              - nočné bdenie pri donovi Boscovi

sobota 20. 4. 2013

- 7:30 svätá omša v Kaplnke sv. Jána Bosca v saleziánskom stredisku

          - záverečná pobožnosť + odchod relikvie

 

DOLNÝ  KUBÍN

20.4.2013

 Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 

Sobota 20. 4. 2013

     -   9:45   - príchod relikvie + pobožnosť prijatia  (farský kostol)

     - 10:00   - slávnostná svätá omša

     - 11:00   - uctenie relikvie

     - 11:45   - záverečná pobožnosť + odchod relikvie

 
replica rolex