Renesančný drevený maľovaný strop vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je komplexne zreštaurovaný

Renesančný drevený maľovaný strop vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je komplexne zreštaurovaný

 Reštaurovanie renesančného dreveného maľovaného stropu v interiéri kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch bolo iniciované v septembri 2014 vtedy prebiehajúcou obnovou krovnej konštrukcie, pričom bola nutná výmena všetkých väzných trámov, na ktorých bol naištalovaný predmetný strop o veľkosti 10,5m na 9m. Preto odborným spôsobom bol drevený strop zdemontovaný a prenesený do reštaurátorských ateliérov. Celú krovnú konštrukciu sme obnovili do konca roku 2014 aj s novým konštrukčným doskovým stropom. Podľa návrhu na reštaurovanie bol stav stropu silne narušená a jeho maliarska časť na hraniciach životnosti. Po dvoch rokoch reštaurátorských prác sa podarilo strop zachrániť a zároveň odborným spôsobom ošetriť. Ikonograficky vyjadrujú maľby stropu nebeský raj mnohorakými prírodnými a historickými symbolmi - na viacerých doskách je strom života, Kristov monogram v slnečnom kotúči, vinič, vtáky zobajúce hrozno - ako aj pripomienka kresťanskej povinnosti bojovať proti zlu (sv. Juraj, lov na medveďa) a rovnako stavovská príslušnosti objednávateľa ( turnaj, typy zbroje a odevov), ktorým bola šľachtická rodina Smrečianskych. Jeho vznik súvisel s novým vybavením kostola koncom 15. stor.

Pred samotnou inštaláciou dreveného renesančného maľovaného stropu sme pod dohľadom reštaurátorov interiér kostola vymaľovali. Predtým sme v lodi kostola odstránili nevyhovujúce cementové omietky z 50-tich rokoch a nahradili sanačnými omietkami.

Reštaurovanie dreveného renesančného maľovaného stropu bolo finančne podporené Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.