Rozhodnutie súdu o prítomnosti krížov v školách

kríž s palmou

 V novembri 2009 v Taliansku vznikol problém  s umiestnením krížov na školách (pozri: www.farnostokolicne.sk/clanok/vatikan-je-sokovany-zakazom-krucifixov-v-triedach ako aj www.farnostokolicne.sk/clanok/kardinal-re-k-rozhodnutiu-europskeho-sudu-o-krizoch-na-skolach). Prinášame aktuálne vyjadrenia súdov.

Rakúsko (18. marca, RV) – Prítomnosť kríža v školskej triede, v ktorej sa väčšina žiakov hlási ku kresťanstvu, nie je protiústavné. Toto je obsahom konečného rozsudku Rakúskeho ústavného súdu, ktorý sa zaoberal podnetom dvoch rodičov na posúdenie zákona vydaného provinciou Dolné Rakúsko. Tento zákon umožňuje vyvesovanie krížov v triedach miestnych škôl. Z rozsudku vyplýva, že prítomnosť kresťanského symbolu v školských triedach nie je „uprednostňovaním štátneho náboženstva alebo nejakého náboženského vierovyznania“, ktoré by porušovalo princíp oddelenia cirkvi a štátu. Sudcovia ústavného súdu naopak potvrdili, že cieľom tohto zákona je podpora výchovy detí k tolerancii a k vzájomnému rešpektu medzi všetkými náboženstvami.
Ten istý súd zároveň potvrdil inú právnu normu, podľa ktorej sa v školách slávi sviatok svätého Mikuláša a zúčastňuje sa na ňom mnoho detí. Ako dôvod tohto potvrdenia sudcovia vo svojom rozhodnutí uvádzajú, že „žiadne dieťa nie je nútené zúčastňovať sa tejto náboženskej oslavy“. 
Predstavitelia rakúskeho Ústavného súdu sa tiež vyjadrili, že na platnosť tohto rozhodnutia nebude mať žiaden vplyv akékoľvek konečné rozhodnutie Európskeho súdu vo veci prítomnosti krížov v talianskych školách. Európsky súd v Štrasburgu dnes nakoniec drvivou väčšinou hlasov rozhodol, že prítomnosť krížov v talianskych školách, neporušuje žiadne ľudské práva.

 

zdroj: www.radiovaticana.org