Rukopisy vatikánskej Apoštolskej knižnice už aj na internete

rukopisy vatikán

 Po dvoch rokoch prác je od včerajška na internete v digitálnej podobe prístupných 256 rukopisov z vatikánskej Apoštolskej knižnice. Ide len o prvú časť projektu plánovanej digitalizácie asi 80-ticíc rukopisov, ktorú vatikánske inštitúcie vykonávajú za pomoci viacerých sponzorov. Podľa Mons. Cesara Pasiniho, prefekta knižnice, ide zatiaľ o malý, ale veľmi očakávaný krok: „Mali sme sa k tomu dostať už minulý rok. Tešíme sa možnosti oznámiť svetu, že projekt umožnil sprístupniť rukopisy Apoštolskej knižnice, ktoré je možné študovať, a to kdekoľvek, pripojením sa na internet.“ 

Medzi rukopismi je napríklad aj známe dielo Fridricha II. o love vtákov De arte venandi cum avibus, či stredoveké rukopisy z kláštorov. Na digitalizáciu sú pripravené aj prvotlače, grécke a hebrejské rukopisy. Vatikánska knižnica pri digitalizácií spolupracuje aj s Oxfordskou knižnicou.

O tom, prečo sa knižnica rozhodla poskytnúť dokumenty k dispozícií všetkým, hovorí Mons. Pasini: „Je to filozofia, ktorú vždy zastávala vatikánska Apoštolská knižnica, počnúc Mikulášom V., potom Sixtom IV. a neskôr Sixtom V., podľa ktorých majú byť tieto dobrá ľudstva prístupné tým, ktorí ich chcú používať, spoznávať a študovať. Spočiatku, v tých storočiach bolo potrebné prísť do Ríma a konzultovať ich, ale konzultácia a vstup boli voľné. Dnes mať takúto slobodu v prístupe k rukopisom, aký umožňujú moderné prostriedky, znamená dostať sa k nim aj cez internet.“ Rukopisy v digitalizovanej podobe sú k dispozícii na internetovej stránke 
www.vaticanlibrary.va.