SDM v Madride očami našej farníčky

pútnici spiša na SDM

Určite nie je prekvapením, že tohtoročné svetové dni sa uskutočnili v Španielsku, konkrétne v Madride, avšak náš program počas 2 týždňového putovania zahŕňal aj iné krajiny a iné miesta ako bol Madrid. Ja konkrétne som mala tú možnosť putovať so skupinkou mladých z farnosti Liptovský Mikuláš, patrili sme k pútnikom zo Spišskej diecézy a celkovo nás zo Spišskej diecézy bolo 150. Tri plné autobusy spišských pútnikov sme sa spoločne v utorok 9. augusta vybrali do Vila Real (španielska diecéza, ktorá nás hostila). Po ceste sme mali 9 – hodinovú prestávku v krásnom Miláne a vo štvrtok 11. augusta sme dorazili do spomínanej diecézy. Dvadsať dobrovoľníkov nás krásne privítalo a ubytovalo. Počas pobytu, ktorý trval do nedele sme videli miestne dobrovoľnícke strediská a komunity, taktiež futbalový štadión slávneho klubu Vila Real, ochutnali sme mnoho národných španielskych jedál a nápojov. V nedeľu večer sme sa presunuli do mesta Castelló a v Lese del Grao, sme slávili vigíliu až do pondelka doobedia, kedy sme sa presunuli na pláž a využili sme ďalšiu 9 – hodinovú povinnú prestávku. V utorok 16. augusta sme šťastne dorazili do Madridu, kde sme sa v ranných hodinách ubytovali. Nakoľko slovenských pútnikov bolo viac než dosť (3200) bol nám pridelený nie jeden, ale nakoniec dva kostoly v dvoch farnostiach a to vo Farnosti sv. Anny a nádeje a Farnosti de la Merced. V týchto slovenských kostoloch sa v dňoch 17. – 19. augusta odohrávali slovenské katechézy, ktoré boli na veľmi vysokej úrovni vďaka slovenským organizátorom. Katechézy spočívali vždy v prednáške, v diskusii v skupinkách, sv. omši a na základe požiadavky od nás aj v pravidelných adoráciách. Hlavnými témami boli korene, kríž a svedok. Slovenskí organizátori natoľko šikovní, že nám zabezpečili prenos príchodu Svätého Otca do Madridu (18. augusta) a taktiež krížovej cesty (19. augusta) aj so slovenským prekladom. Tento prenos bol situovaný v kostole Farnosti sv. Anny a nádeje. Katechézu sme si mohli vypočuť z úst žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa a vladyku Petra Rusnáka. Samozrejme sme sa mohli zúčastniť privítania aj krížovej cesty osobne, ale nakoľko španielska organizácia nebola v mnohých prípadoch domyslená, ostali sme prežívať tieto chvíle v spomínanom kostole. Počas voľného času sme mohli v Madride navštíviť krásne kultúrne pamiatky, taktiež si vypočuť v parku Retiro slovenskú hudobnú skupinu Jeno´s brothers a mnoho ďalších krásnych vecí. V sobotu 20. augusta všetci pútnici, cca 2 000 000 ľudí, putovali na letisko Cuatro Vientos, kde nás v noci čakala vigília so Svätým Otcom sprevádzaná nečakaným prekvapením v podobe veľkej búrky. Nakoľko je Boh taký úžasne všemocný, tak sa nikomu nič vážne nestalo a my sme mohli v tom veľkom dave pred vyloženou sviatosťou oltárnou ďakovať a prosiť nášho Nebeského Otca za požehnané chvíle v Španielsku. Po strávenej noci na letisku Cuatro Vientos sme v nedeľu 21. augusta slávili najdôležitejší moment a to sv. omšu so Svätým Otcom počas ktorej nás Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojej homílii povzbudil k tomu, aby sme sa nebáli byť svedkami viery v našich domovoch.
    Povzbudení slovami Svätého Otca Benedikta XVI. sme sa spoločne v nedeľu popoludní vybrali pomaly, ale isto domov na Slovensko, nakoľko nás čakala ešte dlhá cesta. Po ceste naspäť sme sa zastavili v krásnom meste Nice vo Francúzsku a potom už rovno cez Rakúsko domov na Slovensko.
    Nepochybne som prežila počas môjho putovania cez SDM 2011 tie najkrajšie a najpožehnanejšie chvíle môjho života, či už to bolo cez modlitby v autobuse počas cesty (ruženec, osobné modlitby), sv. omše (spoločné, či naše súkromné), stretnutie so Svätým Otcom, ale hlavne cez úžasné spoločenstvo s ktorým som mohla toto všetko zažiť. Moja veľká vďaka patrí hlavne Bohu za to, že mi doprial také požehnané chvíle a všetkým tým, vďaka ktorým som sa mohla SDM 2011 zúčastniť. Za všetkých, tak ako som aj v Madride prosila, ostávam s modlitbami na perách, zvlášť za naše farské spoločenstvo.

                                             Veronika Koščová (Vejka)

 

Cuatro Vientos

 

Hlavné témy katechéz

 

Katechézy v skupinkách

 

Konkrétna skupinka na katechéze

 

Kostol farnosti sv. Anny a nádeje

 

Liturgické texty záverečnej sv. omše

 

Madrid žil SDM

 

My-pútnici

 

Návšteva štadióna

 

Pamiatky v Madride

 

Pohľad z veže

 

Príchod na Cuatro Vientos

 

Pútnici z LM

 

Pútnici zo Slovenska

 

Pútnici zo spišskej diecézy

 

Slovenské katechézy

 

Sv. omša vo Vila Real

 

Úvodná sv. omša v Madride

 

Vigília

 

Záverečné foto z odchodu Cuatro Vientos

 

Záverečná omša na Cuatro Vientos