Slávenie nedeľných sv. omší vo farskom kostole

 Nedeľné sv. omše vo farskom kostole budeme sláviť v časoch: 7:00, 8:00, 9:00 a 11:00 hod.

Odporúčame Vám, aby ste sa na konkrétnu sv. omšu prihlásili prostredníctvom nástenky pri vstupe do kostola. Max. počet veriacich na jednej sv. omši je 5 + kňaz.

Ďakujeme.