Slávenie Veľkonočného trojdnia v živom vysielaní

passione

Slávenie tajomstiev Veľkonočného trojdia Vám sprostredkujeme prostredníctvom živého vysielania z nášho farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom na našom youtube kanály: www.youtube.com/user/farnostokolicne

 

Zelený štvrtok:  Slávenie pamiatky Pánovej večere - 18:30 hod

                            Modlitba v Getsemani - 20:30 hod. 

Veľký piatok: Veľkopiatkové brady -17:00 hod.

                       Modlitba krížovej cesty - 20:00 hod.

Biela sobota: Modlitba posvätného čítania - 12:00 hod.

                        Veľkonočná vigília - 19:30 hod.

Slávnosť Veľkonočnej nedeľe - 09:00 hod.

Veľkonočný pondelok - 09:00 hod.

 

Srdečne Vás pozývame, aby sme sa duchovne spoločne stretli a takouto formou slávili tajomstvá našej spásy.