http://www.farnostokolicne.sk

Slávili sme 2. výročie konsekrácie nášho farského kostola

 S úprimnou vďačnosťou sme 26. júna slávili 2. výročie konsekrácie nášho farského kostola slávením rannej a večernej sv. omše, pri ktorých sme spoločnou modlitbou a slávením liturgie ďakovali i prosili Pána, ktorý prebýva medzi nami. Zároveň večerná sv. omša bola slávená spolu s animovanou eucharistickou adoráciou v duchu_ako poznáme nášho Pána?

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto slávenia...

 

 
replica rolex