Slávili sme odpustovú slávnosť vo filiálkom kostole v Smrečanoch

svieca pre odpust

 Nedeľa Obetovanie Pána (02. februára 2014) bola v našej farnosti slávnostnejšia, keďže sme prežívali odpustovú slávnosť vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie o 10:30 hod.

Samotnú liturgiu slávnosti sme začali sláviť požehnaním hromničných sviec pred vchodom do kostola. Svätú omšu celebroval duchovný otec farnosti spolu s vdp. Jaroslavom Kmeťom a naším diakonom Petrom Križianom. Po úvodnom požehnaní hromničných sviec a spoločnom sprievode do chrámu sme sa započúvali do bohoslužby slova sviatku Obetovania Pána ako aj do odpustovej slávnosti dôstojného diakona Petra. Poukázal na nepopierateľnú súčasť horiacej sviece v našom živote, na význam pravej obety v živote veriaceho človeka, ktorá stojí oproti nášmu egocentrizmu. Ježiš v symbole horiacej sviece nám však ukazuje, aká dôležitá je pravá obeta - aby dávala svetlo, sama musí zhárať. Takéto prežívanie obety pre iných je v dnešnom svete mnohokrát na posmech, Ale dnešný deň nám môže pomôcť pochopiť, že život naberá svoju skutočnú dynamiku a zmysel len v obeti.

Po slávnostnej homília nasledovala spoločná modlitba matiek za svoje deti následne spojená s procesiou matiek okolo oltára Panny Márie s horiacou sviecou v rukách a modlitbou vďaky za vlastné materstvo.

Slávením Eucharistie a svätým prijímaním sme duchovne prežili chvíle so živým Kristom a prosili ho o jeho požehnanie aj naďalej. V zámere sv. omše duchovný otec farnosti poďakoval všetkým za spoločné slávenie, za modlitby matiek v našej farnosti ako aj dp. diakonovi Petrovi za jeho prítomnosť a povzbudzujúce slová.

Celá odpustová slávnosť sa liturgicky skončila ale mnohí z nás sme sa presunuli do kultúrneho domu v Smrečanoch, kde pre nás veriaci pripravili odpustový nedeľný obed.

A tak táto nedeľa Obetovania Pána bola v našej farnosti naozaj odpustová.

Panny Mária, oroduj každý deň za nás všetkých!