Slávili sme slávnosť 1. sv. prijímania

 V nedeľu 26. septembra 2021 v našej farnosti sme slávili slávnosť 1. svätého prijímania našich 30-tich detí o 09:00hod a 11:00 hod. v kostole sv. Petra z Alkantary.

Po bezprostrednej príprave počas uplynulých dní v sobotu prvý krát deti pristúpili k prijatiu sviatosti zmierenia aby v nedeľu počas slávnostnej liturgie mohli prvý krát pristúpiť k Pánovmu oltáru a prijať Eucharistického Krista.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí v dnešnej zložitej dobe aj naďalej privádzajú deti ku Kristovi a veríme, že ich svedectvo života a viery bude dobrým príkladom pre tieto prvoprijímajúce deti.

Ďakujeme všetkým ktorí nám pomohli pripraviť tieto slávenia.