Slávili sme slávnosť 1. svätého prijímania

spoločné foto 2013

 V nedeľu Zoslania Ducha Svätého (19. mája 2013) v našej farnosti sme spoločne prežívali slávnosť 1. svätého prijímania naších detí. Príprava na prijatie Sviatosti Oltárnej a Sviatosti zmierenia sa započala začiatkom prebiehajúceho školského roka na hodinách náboženstva ako aj na nedeľných svätých omšiach pre detí. V posledné dni sa deti intenzívne pripravovali nácvikom piesní, všetkých úkonov počas liturgie a v neposlednom rade aj svojimi vedomosťami. V sobotné dopoludnie prvoprijímajúce deti prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia ako aj mnohí rodičia a príbuzní.

Slávnosť 1. svätého prijímania sme začali sláviť o 11:00 hod. V jej úvode každé prvoprijímajúce dieťa prinieslo pred oltár v rukách kvet pre Ježiša ako prejav lásky k Bohu. Duchovný otec farnosti na začiatku liturgie všetkých srdečne privítal a vyjadril vďačnosť za tieto radostné chvíle farnosti. Tak sme sa po úvodných obradoch započúvali do Božieho slova, ktoré poukazovalo na príchod Ducha Svätého a jeho milosti. Duchovný otec farnosti po samotnom evanjeliu sa príhovoril najprv deťom, pričom im poukázal, že svetlo Ježiša Krista v ich srdiečkach začalo horieť pri ich krste ale môžu ho znasnúť vlastným hriechom. Opäť sa im rozsvieti pri sviatosti zmierenia a len tak môžu prijať živého Krista v Eucharistii. Rodičom zároveň pripomenul na skutočnosť, že ich svedectvo viery v procese výchovy je nezastupiteľné. Tak nasledoval obrad obnovenia krstných sľubov, pričom prvoprijímajúce deti so zapálenými krstnými sviecami vyjadrili túžbu žiť s Pánom Ježišom. Spoločnými prosbami veriacich sa bohoslužba slova ukončila a začali sme prinášaním obetných darov, ktoré nadväzovali na príhovor kňaza, sláviť bohoslužbu Eucharistie. Jej vyvrcholením je sväté prijímanie a tak 21 detí prvýkrát pristúpilo k oltáru, aby prijali živého Pána Ježiša. Ich modlitba i následne spev piesní bol vyjadrením skutočnej radosti.

Záver slávnosti sa niesol vo vyjadrení vďačnosti rodičov všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave.  Taktiež duchovný otec farnosti osobne zablahoželal všetkým rodičom ako aj prvoprijímajúcim deťom k prijatiu sviatostí a odovzdal im pamätný list a katolícky spevník.

Ďakujme Bohu za tento požehnaný deň v našej farnosti.

 

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/udalost-farnosti/1-sv-prijimanie-2013