Slávime Dni Porciunkuly

Počas týchto dní prichádzame do nášho farského kostola, aby sme spoločne slávili Dni Porciunkuly a osobitným spôsobom dnes - 2. augusta 2021 prijali dar Cirkvi - porciunkulové odpustky.

Učenie o odpustkoch a ich prax v Cirkvi sú tesne spojené s účinkami sviatosti pokánia.

"Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje podklad zadosťučinení Krista a svätých"

"Odpustky sú čiastočne alebo úplné podľa toho, či oslobodzuje od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne" Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých"