Srdečne Vás pozývame na slávenie Vigílie Zoslania Ducha Svätého