Stanovisko k rozhodnutiu Svätého Otca Benedikta XVI. vzdať sa úradu Najvyššieho Pastiera

kbs

  Bratislava 11. februára (TK KBS) - S hlbokým pohnutím prežívam historické, neočakávané a pokorné rozhodnutie Svätého Otca Benedikta XVI. o vzdaní sa svojho úradu Najvyššieho Pastiera katolíckej Cirkvi. Z jeho slov, ktorými oznámil svoje rozhodnutie vyplýva mimoriadne odvážna vnútorná sloboda a vedomie Božej prítomnosti. So silnou vierou láskavého otca pápež Benedikt XVI. aj týmto svojím rozhodnutím obracia všetku našu pozornosť na Ježiša Krista, ktorý je s nami po všetky dni až do skončenia sveta (porov. Mt 28,20), prejavuje nádej, že katolícka Cirkev aj po jeho zrieknutí sa úradu bude otvorená pre pôsobenie Ducha Svätého a bude znakom spásy pre súčasný svet.

S veľkou vďačnosťou myslím na vynikajúce obdobie jeho služby pápeža pre dobro celej Cirkvi a osobitne aj pre dobro katolíckej Cirkvi na Slovensku.

Stanislav Zvolenský
predseda KBS
( TKKBS,jk ) 20130211043