Subkomisia KBS vydala vyhlásenie k chystanému štrajku na školách

trieda

 Banská Bystrica 13. novembra (TK KBS) - Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katolícke školy sa dnes (13. novembra 2012) zišla na mimoriadnom zasadnutí v Banskej Bystrici. Na rokovaní sa zúčastnil i predseda Subkomisie - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Zo zasadnutia vzišlo vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení. 


Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26.11. 2012:

Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.

Katolícke školstvo nepodporuje štrajk vyhlásený na 26.11.2012 z dôvodov nesplnenia principiálnej podmienky našej podpory štrajku, keďže Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako organizátor štrajku neodvolal politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a akceptoval bez rozporu s novelami školských zákonov, ktoré prehlbujú nerovnocenné a nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení z verejných zdrojov vzhľadom na zriaďovateľa. OZ PŠaV tak nekoná v záujme cirkevného školstva, jeho zamestnancov a ani žiakov a ich rodičov.

Z týchto dôvodov chceme ísť vlastnou cestou a účinnejšie zlepšovať podmienky školstva na Slovensku, a preto sa pripájame k Petícii za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva. 

„My, občania Slovenskej republiky, rodičia a zákonní zástupcovia detí, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení cítime hlboké znepokojenie nad stavom a vývojom slovenského školstva. Odmeňovanie učiteľov a školských zamestnancov kleslo nad hranicu minimálnej mzdy. Deti sa stávajú rukojemníkmi štátu, ktorý určením smerných čísel v stredných školách obmedzuje slobodnú voľbu ich vzdelávacej cesty. Finančné prostriedky, určené na vzdelávanie detí sa strácajú v rozpočtoch samospráv na úplne iné účely než je vzdelávanie. Do školských zákonov sa dostali ustanovenia, na základe ktorých môže štát úplne odňať financie na vzdelávanie detí v školách, ktoré neodsúhlasia samosprávne kraje a školských zariadeniach, ktoré nebudú vyhovovať obecným samosprávam. 

Výrazne zhoršená situácia v slovenskom školstve nás vedie k tomu, aby sme požiadali zákonodarný zbor Slovenskej republiky – Národnú radu SR aj jej poslancov, aby sa opäť zaoberali situáciou v slovenskom školstve a prijali právne úpravy, ktoré:

1. umožnia odmeňovanie zamestnancov školstva na úrovni zodpovedajúcej významu výchovy a vzdelávania pre ďalší vývoj našej krajiny;
2. vylúčia zo školských zákonov všetky ustanovenia, ktoré uvádzajú alebo umožňujú akékoľvek formy diskriminácie alebo znevýhodňovania detí a žiakov;
3. zaviažu samosprávy miest a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spravodlivo a transparentne financovať všetky školy a školské zariadenia v rámci územnej pôsobnosti.“

V Banskej Bystrici 13. 11. 2012

Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita
Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

TK KBS informoval Augustín Hriadeľ( TK KBS, ah; ml ) 20121113018  

zdroj foto: www.server.sk