http://www.farnostokolicne.sk

Svätá omša svätenia olejov na Zelený štvrtok v Katedrále sv. Martina

Zelený štvrtok-kapitula

 Na Zelený štvrtok o 9:00 hod. sme slávili sv. omšu svätenia olejov. Každoročne sa všetci kňazi diecéz stretávajú so svojim biskupom, aby v katedrálach slávili túto slávnosť. Preto v tento kňazský deň sme sa spoločne s otcom biskupom Františkom, pomocnými biskupmi a kňazmi spišskej diecézy stretli v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, aby sme spoločne slávili liturgiu, pri ktorej sme si obnovili kňazské sľuby. Otec biskup vo svojom príhovore aj na základe Roka kňazov nás povzbudil, aby sme vo svojich farnostiach boli na posvätenie ľudu a toto dosiahneme, ak budeme v prvom rade posväcovať samých seba. Taktiež sa pri tejto liturgii slúži obrad posvätenia olejov, ktorými potom všetci kňazi vysluhujú sviatosti v celej diecéze. 

Zelený štvrtok je deň kňazsvta a Eucharistie a práve tieto dve sviatosti Ježiša Krista patria veľmi blízko seba. Ďakujme preto ze tieto dary počas týchto dní.

 
replica rolex