Svätý Otec: Ani peniaze, ani moc, ani márnosť, ale jedine Božia láska je to, čo spasí

dom sv. Marty

 Svätý Otec sa v homílii počas dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne pozastavil nad úryvkom z dnešného evanjelia „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“. Ako povedal, „Pán nás zachraňuje svojou láskou, nie nejakým listom, dekrétom, ale spasil nás svojou láskou“. Je to tak silná láska, že ho to vedie k tomu, aby poslal svojho Syna, „ktorý sa stal jedným z nás a bol medzi nami – a toto nás zachraňuje“. Svätý Otec sa ďalej pýtal: „Čo znamená spása? Čo znamená byť spasení? Znamená to znovu získať od Pána „dôstojnosť, ktorú sme stratili“ – dôstojnosť Božích detí. Znamená to znovunadobudnúť nádej. „Táto dôstojnosť neustále rastie až do konečného stretnutia sa s ním. Máme svoju dôstojnosť. Sme ženami a mužmi nádeje. Toto znamená byť spasení láskou“. Podľa Svätého Otca je však problémom to, že sa niekedy chceme spasiť sami „a veríme tomu, že to dokážeme“. Zakladajúc svoju istotu na peniazoch si myslíme: „mám svoju dôstojnosť: dôstojnosť bohatého človeka“. Pápež František následne pripomenul evanjeliový príbeh o boháčovi, ktorý si naplnil sýpky a šiel pokojne spať, keď mu Pán povedal: „Ešte tejto noci zomrieš“. „Takáto záchrana“ – pokračoval Svätý Otec – „nie je nič, je to provizórna záchrana! Inokedy sa chceme zachrániť márnivosťou, či hrdosťou – myslíme si, že sme silní. Ani toto nefunguje. Maskujeme svoju chudobu, naše hriechy márnosťou a pýchou. Aj toto raz skončí. Avšak pravá spása je v dôstojnosti, ktorú nám Boh nanovo dáva, v nádeji, že nám ju prinavrátil Kristus vo Veľkonočné ráno“. 

Na rannej svätej omši boli prítomní zamestnanci inštitúcie Fabrika sv. Petra a ministerka vnútra Talianskej republiky Anna Mária Cancellieriová s rodinou.zdroj: www.radiovaticana.org