Svätý Otec: Cítim silu vašich modlitieb

papa in audiencia XXXXII.

 Vľúdne prijatie a náklonnosť voči Benediktovi XVI. charakterizovali dnešnú generálnu audienciu, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Dlhotrvajúci potlesk sa neozýval len na začiatku audiencie, ale aj počas nej. Ešte pred prednesením katechézy sa pápež prítomným prihovoril a vrátil sa k pondelkovým udalostiam. Jeho slová boli niekoľkokrát prerušované hlasitým potleskom veriacich: „Drahí bratia a sestry, 

ako viete, rozhodol som sa vzdať sa služby, ktorú mi Pán zveril 19. apríla 2005. Urobil som tak v plnej slobode pre dobro Cirkvi, po tom, ako som sa dlho modlil a

uvažoval vo svedomí pred Bohom, vedomý si vážnosti tohto aktu, ale tiež vedomý si toho, že nemám viac síl na vykonávanie Petrovej služby s takou silou, akú si vyžaduje. Istota, že Cirkev patrí Kristovi a jeho vedenie a starostlivosť jej nikdy nebude chýbať je pre mňa svetlom a povzbudením.

Ďakujem všetkým za lásku a modlitby, ktorými ste ma sprevádzali. Ďakujem vám! Takmer fyzicky som v týchto dňoch, ktoré pre mňa nie sú ľahké, cítil silu modlitby, ktorú mi láska Cirkvi, vaša modlitba, dáva. Aj naďalej sa za mňa modlite, ako aj za Cirkev, za budúceho pápeža. Pán nás povedie!“ zdroj: www.radiovaticana.org