Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov: „Sociálne siete, brány pravdy a viery; nový priestor evanjelizácie“

Benedikt con net

  Siedma vo Veľkonočnom období, je Svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Téma tohto, v poradí už 47. svetového dňa, znie: „Sociálne siete: brány pravdy a viery; nový priestor evanjelizácie“. Zvolil ju ešte Benedikt XVI. a zverejnená bola 29. septembra 2012 na sviatok svätých archanjelov. Vychádza z výziev novej evanjelizácie, ktorou je aj digitálny svet.

 Vo vyhlásení Svätej stolice pri príležitosti zverejnenia témy sa uvádzalo, že „existuje veľa dôležitých elementov k reflexii. V čase, keď sa technológia stáva základným spojivom medzi ľudskými skúsenosťami – ako sú vzťahy a známosti – je nevyhnutné pýtať sa, či môže technológia pomôcť človeku stretnúť sa s Kristom vo viere? Už viac nestačí dodatočné prispôsobovanie sa jazyku, ale je nevyhnutné predstaviť evanjelium ako odpoveď na neutíchajúcu ľudskú otázku o zmysle života a viere, ktorá vychádza na povrch aj v sociálnych sieťach a v nich sa aj šíri. Aj toto bude spôsob humanizácie a oživenia digitálneho sveta. Nejde už viac o používanie internetu ako „prostriedku“ evanjelizácie, ale o evanjelizáciu, ktorá vníma človeka ako toho, ktorý sa vyjadruje v digitálnom prostredí“Benedikt XVI. v posolstve k tomuto dňu, ktoré býva tradične zverejnené na sviatok sv. Františka Saleského, patróna novinárov, 24. januára, hovorí o rozvoji digitálnych sociálnych sietí, ktoré tvoria akúsi novú „agoru”, verejný priestor, prístupný pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svojej myšlienky, informácie, názory, kde navyše vznikajú nové vzťahy a nové formy spoločenstiev:Rozvoj sociálnych sietí si vyžaduje osobnú angažovanosť: ľudia sú vtiahnutí do vytvárania nových vzťahov a nadväzovania priateľstiev, hľadať odpovede na otázky tých druhých, do zábavy, ale sú aj intelektuálne stimulovaní deliť sa o svoje kompetencie a poznatky. Tieto siete sa tak stávajú čoraz viac súčasťou samotného tkaniva spoločnosti, keďže spájajú ľudí prostredníctvom ich základných potrieb. Sociálne siete živia aj túžby zakorenené v srdciach ľudí. Kultúra sociálnych sietí a zmeny vo forme a štýle komunikácie, kladú pred tých, ktorí chcú hovoriť o pravde a hodnotách, náročné výzvy. Často sa zdá, že hodnotu a účinnosť rôznych výrazových foriem – podobne, ako aj v iných prostriedkoch spoločenskej komunikácie – určuje viac ich popularita než ich skutočný význam a vierohodnosť. Popularita tiež často súvisí skôr so známosťou alebo stratégiami presviedčania než s logikou argumentácie. Niekedy môže byť tichý hlas rozumu prehlušený krikom primnohých informácií a nedokáže prebudiť pozornosť, ktorá sa upriamuje skôr na to, čo je lákavejšie. Posolstvo Benedikta XVI. k vlaňajšiemu 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov bolo venované vzťahu ticha a slova. Myšlienka sláviť Svetový deň spoločenských komunikačných vzišla z Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1963 a je zakotvená v dekréte Pavla VI. Inter Mirifica
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/11/


Vatikánskeho rozhlasu