http://www.farnostokolicne.sk

Takýto gotický oltár sa nachádzal v našom kostole

 Základné slohové poznanie každému jednému pri navšteve nášho kostola napovie, že architektonický gotický sloh je zmiešaný s barokovým mobiliárom. Samozrejme od začiatku to tak nebolo. Tak ako sa v iných gotických chrámoch nachádzajú gotické oltáre, tak tomu bolo aj v Okoličnom. Avšak iba do roku 1690, kedy bol oltár zničený iným vierovyznaním. Až následne v rokoch 1740-1760 boli inštalované "dnešné" barokové oltáre.

Aký bol teda pôvodný gotický oltár? Bol zasvätený Panne Márii a viac si nájdete v článku farnostokolicne.sk/historia-1.

Majster tabúľ oltára z Okoličného, tento pojem zaviedli odborníci skúmajúci tabuľové maľby z pôvodného oltára Panny Márie,  ktorých časti sú v rôznych zbierkach. Maliarovi a jeho dielni, potom pripísali aj diela ma kompletných oltároch v Košiciach a Smrečanoch. Majster zrejme vyšiel z dielne, ktorá vyhotovila okolo roku 1490 tabuľové maľby pre oltár Korunovania Panny Márie do kaplnky Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule. Rovnako použil obsahové inšpirácie nemeckýxh predlôh, ale sústredil sa viac na kompozíciu postáv s istotou, až talianskou monumentalitou. Obdivuhodné sú jeho kultivované a ušľachtilé spodobovanie tvári. Otvorené krídla zobrazovali mariánsky cyklus, zatvorený pašiový. V skrini boli. ústredná plastika Panny Márie a štyri sošky, ktoré dodala dielňa majstra Pavla z Levoče. 

 

zdroj:Ilustrovaná encyklopédie pamiatok Slovenska 2009

 

 
replica rolex