Taliansko blahoželá pápežovi Františkovi

Francesco con presidente

   Z celého sveta prichádzajú do Vatikánu gratulácie so žičením všetkého najlepšieho pre pápeža Františka v súvislosti s prvým výročím jeho pontifikátu. Ako oznámil Quirinál, aj prezident Talianskej republiky Giorgio Napolitano poslal pápežovi pri tejto vzácnej príležitosti veľmi srdečné a úprimné prianie. Talianski biskupi vyjadrujú Svätému Otcovi vďačnosť za jeho magistérium, „bohaté na slová a znamenia“, plnú disponibilitu a nasadenie v procese pastoračnej a misijnej premeny, podporu živenú modlitbou a priateľstvom. Predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janova, poukázal v úvodníku denníka Avvenire na dôležitosť skutočnosti, že pápež František prežíva prvé výročie svojho zvolenia v tichu pôstnych duchovných cvičení. „Aj týmto spôsobom Svätý Otec svedčí o prvenstve modlitby v živote každého veriaceho“. „Ako pastieri, ktorí cítia zvláštny a jedinečný vzťah, ktorý nás spája s biskupom Ríma“ – pokračuje kardinál Bagnasco –„obnovujeme našu úplnú disponibilitu a ako som povedal v marci minulého roka, naše srdce túži pulzovať spolu so srdcom pápeža Františka.“
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/13/taliansko_blaho%C5%BEel%C3%A1_p%C3%A1pe%C5%BEovi_franti%C5%A1kovi/slo-781143
Vatikánskeho rozhlasu