Umenie za vlády Jagelovcov dostalo európsky rozmer

jagellonica pravda

Umenie za vlády Jagelovcov dostalo európsky rozmer a Okoličné je jej súčasťou. Tento príspevok ponúkame čitateľom preto, lebo náš klenot, sochy Majstra Pavla z Levoče sú súčasťou výstavy Europa Jagellonica, o ktorej média prinášajú prvé informácie.
 
Doskové obrazy Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha, sochy a reliéfy Veita Stossa aj Majstra Pavla z Levoče sú súčasťou výstavy Europa Jagellonica v Galérii Stredočeského kraja v Kutnej Hore. Tri stovky exponátov predstavujú umenie a kultúru v strednej Európe v čase panovania poľsko-litovskej dynastie Jagelovcov (1386 až 1572). Vtedy patrili k teritoriálne najmocnejším kráľovským rodom starého kontinentu.
Diela za výstavu zapožičalo viac ako 120 majiteľov nielen z českých a európskych inštitúcií, ale aj zo zámoria a zo súkromných zbierok. "Nechcel som vystavovať len veci z múzeí, ale ukázať aj umelecké diela, ktoré sú v katedrálnych pokladniciach či sú dodnes súčasťou kostolného vybavenia," povedal autor medzinárodného projektu, historik umenia Jiří Fajt pre časopis Art + Antiques.
Ťažba striebra a umenie okolo roku 1500
Práve v Kutnej Hore zvolili zemské stavy Vladislava II. roku 1471 za prvého českého kráľa z rodu Jageloncov. Bohaté zásoby striebra banského mesta obohatili kráľovskú pokladnicu. A dostali sa aj do podtitulu výstavy, napovedajúceho tematické zameranie: ťažba striebra a umenie okolo roku 1500.

Podľa slov kurátora to však neboli Jagelovci, kto si objednával umelecké diela. Vraj im výrazne chýbali peniaze. "Erb Vladislava II. Jagelovského nájdeme hoci v nádhernej a nákladnej Vladislavskej sále v Prahe, ale aj na obrovskom a drahom oltári Majstra Pavla z Levoče. Český a uhorský kráľ však tieto diela nefinancoval. Vladislav mal totálne rozvrátenú kráľovskú pokladnicu. Takže v Prahe išlo z veľkej časti o zákazku zemských stavov, v Levoči sa na všetkom výrazne podieľalo mesto," uviedol Jiří Fajt v rozhovore na stránke www.stavitele-katedral.
V kolekcii troch stoviek exponátov pochádza takmer dvadsiatka zo slovenských štátnych či súkromných zbierok. Polovicu z nich videlo aj viac ako stotisíc návštevníkov výstavy Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na sklonku stredoveku predstavuje v parížskom Múzeu Cluny. Aj v Kutnej Hore je napríklad vystavané Malé Ukrižovanie z Bardejova Majstra Pavla z Levoče či monštrancia zo Spišskej Novej Vsi.
"Medzi najväčšie a najobjemnejšie exponáty patrí reliéf Narodenie Krista z Hlohovca. Zvlášť teraz bol docenený na veľkej výstave venovanej Niclasovi Gerhaertovi z Leydenu, ktorá mala na sklonku minulého roku premiéru vo Frankfurte. Pochádza z hlavného oltára Dómu sv. Martina v Bratislave. Vďaka archívnym záznamom a erbom sa domnievame, že ho dal vytvoriť Matej Korvín, predchodca jagelonskej dynastie v Uhorsku. Výstava reliéf prezentuje v súvislosti s niektorými rukopismi slávnej Bibliotheky Corvininy," povedal Dušan Buran, historik umenia zo Slovenskej národnej galérie, ktorá dielo zapožičala.
Velikáni aj anonymní majstri
Vedľa diel velikánov - Cranacha, Dürera, Gerhaerta z Leydenu či Majstra Pavla z Levoče - sú diela anonymných maliarov a sochárov. "Myslím si, že odborníci aj návštevníci jednoznačne docenia, akými významnými tvorcami boli hoci v južných Čechách Žobrácky majster
a Zvíkovský majster alebo v Prahe Litoměřický majster. Umenie, ktoré vzniklo za vlády Jagelovcov, sa u nás vždy posudzovalo len v rámci nášho regiónu. Tu konečne dostalo európsky rozmer," uviedol Jiří Fajt v spomínanom rozhovore.
Výstava Europa Jagellonica: Umenie a kultúra v strede Európy za vlády Jagelovcov v Galérii Stredočeského kraja je prvou etapou veľkého medzinárodného projektu. Z Kutnej Hory, kde bude do 30. septembra, sa presťahuje do Varšavy. Od októbra do januára 2013 ožijú priestory Kráľovského zámku a Národného múzea. Poľskú tému napovedá podtitul Jagellonci - európski panovníci medzi Baltom, Jadranským a Čiernym morom.  Poslednú zastávku bude mať od marca do júna v Postupime s podtitulom Spojenie vernosti a lásky - Svadobná politika Jagelovcov s ríšskymi kniežacími rodmi.
Pri príležitosti výstavy otvoria svoje brány aj ďalšie kutnohorské historické pamiatky. Niektoré z nich budú sprístupnené po prvý raz, napríklad mimoriadne empory baníckeho Chrámu sv. Barbory od kráľovského staviteľa Beneditka Rieda. K českej časti medzinárodného projektu je pripravených aj množstvo sprievodným programov.
zdroj textu a foto: www.pravda.sk
 
Podrobnejšie informácie sú na www.europajagellonica.eu, www.stavitele-katedral.cz