Uznaný prípad zázračného uzdravenia pútnika v Lurdoch

lurdy

Mons. Emmanuel Delmas, biskup francúzskej diecézy Angers, uznal v uplynulých dňoch mimoriadne uzdravenie pútnika, ktorý navštívil Lurdy. Prípad siaha do roku 2002 a týka sa vtedy 56-ročného Sergea Françoisa, postihnutého prietržou medzistavcovej platničky. Bol dvakrát operovaný a trpel takmer úplnou paralýzou pravej nohy, keď sa rozhodol zúčastniť diecéznej púte do Sanktuária Panny Márie Lurdskej. Ako uvádza biskup v oficiálnom dokumente z 27. marca, chorý sa 12. apríla 2002 modlil v Massabielskej jaskyni. Podľa jeho vlastných slov ho počas modlitby náhle postihla neznesiteľná bolesť, ktorá po chvíli úplne ustúpila a vystriedal ju pocit pohody a tepla. Noha prestala bolieť a začala bez problémov fungovať. Počas nasledujúceho roka, keď François opäť podstúpil púť do Lúrd, oznámil uzdravenie Úradu lekárskeho dohľadu v Lurdoch. 1. decembra 2008 Medzinárodný lekársky výbor, pozostávajúci z 20 odborníkov, uznal, že uzdravenie malo výnimočný charakter, nakoľko bolo okamžité, úplné, a nijako nesúviselo s liečbou.

Následným krokom pre oficiálne uznanie bolo vyhlásenie diecézy o podrobnostiach predpokladaného zázračného uzdravenia, ktoré bolo podpísané biskupom Delmasom a zverejnené 27. marca v tomto znení: „V mene Cirkvi uznávam výnimočný charakter uzdravenia pána Sergea Françoisa. Toto uzdravenie má byť považované za osobný dar Boha tomuto mužovi, za akt milosti, za znamenie Krista Spasiteľa.“

Zdroj: www.labussolaquotidiana.it
Spracovala: Dana Jacečková