V predaji prvý knižný životopis Jána Chryzostoma kardinála Korca

korec

Bratislava, 5. novembra (TK KBS) – Do kníhkupectiev sa dostal prvý knižný životopis Jána Chryzostoma kardinála Korca. Autorom knihy s názvom Nekonečné horizonty kardinála Korca je katolícky kňaz, publicista a bývalý hovorca Konferencie biskupov Slovenska Mons. Marián Gavenda. Novú knihu predstavili na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.

Novinku predstavil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, Mons. Marián Gavenda a Eduard Drobný, riaditeľ vydavateľstva Perfekt, v ktorom kniha vyšla. Ján Chryzostom kardinál Korec sa zo zdravotných dôvodov prezentácie nezúčastnil. Jej účastníkom poslal pozdrav, v ktorom okrem iného uviedol, že je s nimi „živo spojený“. Spomenul v ňom napríklad aj odpoveď pre riaditeľa vydavateľstva o názvoch titulov knihy. „Prečítal som si navrhované tituly knihy, každý z nich vyjadruje niečo z môjho života a z mojej činnosti, ale najviac sa mi zdá, že celé moje poslanie aj činnosť, ako aj všetky knihy – boli a sú zamerané, odo mňa a z tejto našej zeme vždy na nekonečný horizont, teda vierou na Boha, na život s ním a to až na večnosť. Čiže vždy až na nekonečný horizont, v tom vidím veľkosť každého človeka, národa a celého sveta,“ napísal ::kardinál Korec::.

Eduard Drobný pripomenul, že je pre vydavateľstvo je to česť, že môžu vydať životopis takej osobnosti, akou je práve kardinál Korec. „Sme veľmi radi, že v tejto galérii môžeme po prvý raz privítať osobu duchovnú, kardinála Korca, ktorý bol tak veľkorysý, že nám dôveroval a dal nám súhlas, aby sme sa jeho životopisom zapodievali,“ povedal a poďakoval za jej spracovanie. Prvý výtlačok spolu s informačným listom následne odovzdal biskupovi Judákovi a poprosil ho, aby ho odovzdal kardinálovi Korcovi. Biskup Judák pripomenul, že všetci prítomní prijali pozvanie na prezentáciu knihy o vzácnej osobnosti, ktorá „svojím životným príkladom môže a chce obohatiť a uistiť o konaní dobra. Tým by sme aj všetci vyjadrili, k akým hodnotám sa hlásime.“ Dodal, že kardinál Korec naplnil „svoj čas bohatou úrodou a my s ním môžeme nahlas s pokorou uvažovať práve o plodoch a činoch, aj z jeho životného príbehu,“ povedal biskup Judák.

Kniha na vyše 207 stranách zaznamenáva prvý ucelený životopis kardinála. „Mal som zámer napísať ucelený životopis od detstva až po súčasnosť, samozrejme v rámci možností rozsahu tejto knihy, písať publicistickým štýlom, teda živo, ale verne protagonistovi. No „medzi riadkami“ je aj viacero názorov, hodnotení, poukázaní napríklad na dôvody jeho mediálneho odstavenia. Jednu kapitolu, ktorú som pôvodne chcel venovať udalostiam tzv. zamatovej revolúcie, som zámerne vynechal. Myslím, že na ňu ešte nedozrel čas a zbytočné polemiky by odpútali od toho podstatného v tejto knihe,“ povedal TK KBS Marián Gavenda. Kniha obsahuje aj rodostrom
kardinála Korca.

Publikáciu vydalo vydavateľstvo Perfekt. Vyšla v náklade 1.900 kusov. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť vo všetkých predajných sieťach za 11,90 eur (vo vydavateľstve Perfekt s 30-percentnou zľavou). Pri predstavení knihy prítomným zaspievali speváci zo saleziánskej farnosti Bratislava – Trnávka.

TK KBS vydala k správe FOTO.

( TK KBS, ed;ml ) 20111105012 

Rozhovor s autorom prvého životopisu Jána Chryzostoma kardinála Korca

Bratislava, 5. novembra (TK KBS)- Do kníhkupectiev sa dostal prvý životopis Jána Chryzostoma kardinála Korca. Autorom knihy s názvom Nekonečné horizonty kardinála Korca je katolícky kňaz a bývalý hovorca Konferencie biskupov Slovenska Marián Gavenda. TK KBS pri tejto príležitosti prináša rozhovor s Mariánom Gavendom.

Kde a kedy sa zrodila myšlienka napísať životopis kardinála Korca?

Niekedy autor napíše knihu a hľadá vydavateľa, inokedy chce vydavateľ vydať knihu a hľadá autora. V tomto prípade si kniha „našla“ aj vydavateľa, aj autora. Jej potreba tu totiž doslova visela vo vzduchu. Myšlienka sa zrodila niekedy v polovici augusta počas debaty v redakcii vydavateľstva PERFEKT, v ktorej som občas v nejakých kontextoch spomenul niečo zo života alebo tvorby kardinála Korca. O pár dní mi volali, že majú „kacírsku myšlienku“, či by som sa nedal na napísanie jeho životopisu do ich edície Osobnosti Slovenska. Slovo dalo slovo, stretli sme sa, ujasnili si, o čo by asi išlo. Podmienil som to však tým, aby s písaním životopisu súhlasil pán kardinál a aby som o zámere povedal vydavateľstvu LÚČ, ktoré je s kardinálom Korcom nerozlučne späté.

Kedy ste začali, kedy skončili – čo znamená, ako dlho ste ho písali?

Prvú osnovu som si nahodil 23. augusta, mám ju odloženú, na prechádzke lužnými lesmi, tam vždy prichádza inšpirácia. Zrazu akoby bola v mysli hotová, priam sa mi „diktovali“ názvy kapitol, podkapitol a celé texty. Kvôli zdravotným problémom pána kardinála som však mesiac čakal na jeho vyjadrenie a medzitým si zberal materiál, nechával veci v mysli uležať. Začal som písať okolo 20. septembra, kniha išla do tlače 16. októbra, väčšinu som napísal za posledných desať dní, teda rekordne rýchlo. Chceli sme stihnúť možnosť prezentovať knihu na tohoročnej Bibliotéke. Priniesli ju ešte „za horúca“ z tlačiarne rovno na výstavisko 3. novembra. Nebol by som ju však napísal za tri týždne, ak by som nebol tridsať rokov priebežne čítal knihy kardinála Korca a nepoznal ho osobne, ako aj kontext väzenia, ktorý som poznal z rozprávania môjho otca, a kontext tajnej i ponovembrovej Cirkvi, v ktorej som žil. V tom zmysle mi to teda trvalo aj rekordne dlho.

Čo bol hlavný zdroj k napísaniu knihy? Kde ste zbierali materiál na
napísanie?

Okrem vlastnej skúsenosti bola hlavným a takmer jediným zdrojom tvorba otca kardinála a dva zborníky, ktoré vyšli pri jeho jubileách, ako aj pár svedectiev z iných kníh. Biografické údaje sú roztrúsené po jeho knižkách, na niečo spomína v známej knihe Od Barbarskej noci, jedna kapitola je aspoň prierezom jeho tvorby, jedna je o jeho pohľade na kňazstvo. To je všetko z čítania jeho tvorby. Dalo by sa oslovovať svedkov a zberať mnohé materiály, ale rozsah a cieľ tejto publikácie to ani neumožňoval. Na každú tému som mal dvadsať normostrán. Snažil som sa priblížiť okolnosti, vytvoriť dej a vložiť do neho niečo z myšlienkového posolstva pána kardinála. Len to najpodstatnejšie a charakteristické, aby si čitateľ vytvoril základný obraz. Nie sú to moje úvahy, je to vlastne vyskladaná mozaika z jeho života a tvorby.

Ako ste spolupracovali s kardinálom Korcom?

Čo sa týka samotnej knihy, stretli sme sa raz, asi na tri hodiny, mal už pripravené svoje knihy, ja otázky. A potom sme si viackrát telefonovali. Mnohé veci či jeho názory a postoje poznám dobre z predchádzajúcich stretnutí s ním. A sám pár kardinál mi poslal podrobnosti o svojej tajnej biskupskej vysviacke, ktoré neboli zatiaľ publikované, ako aj odpovede na niekoľko otázok, ktoré sme uviedli na záver, je to jeho terajší, komplexný pohľad na niektoré dôležité a už historické udalosti, ale aj jeho osobné svedectvo. Keď pán kardinál knihu dostal po zadaní do tlače v pdf formáte v elektronickej podobe, o dva dni mi volal, hovorili sme skoro hodinu a bolo vidieť, že ju pozná takmer doslova, hovoril o najmenších detailoch. Našiel aj pár nepresností, spôsobených ponáhľaním. No som rád, že celkove sa „v nej videl“.

Čo konkrétne predstavuje kniha – iba životopis, alebo aj niečo ďalšie?

Kniha je prvým uceleným životopisom kardinála Korca. On, autor asi osemdesiatich kníh a taká významná osobnosť – ani sa mi nechcelo veriť, že máme taký dlh voči nemu i voči dejinám. Asi je to tým, že najmä jeho materské vydavateľstvo Lúč sa snažilo vydať predovšetkým všetky knihy pána kardinála, a v druhých vydaniach aj v hodnotnom knižnom prevedení.
Mal som zámer napísať ucelený životopis od detstva až po súčasnosť, samozrejme v rámci možností rozsahu tejto knihy, písať publicistickým štýlom, teda živo, ale verne protagonistovi. No „medzi riadkami“ je aj viacero názorov, hodnotení, poukázaní napríklad na dôvody jeho mediálneho odstavenia. Jednu kapitolu, ktorú som pôvodne chcel venovať udalostiam tzv. sametovej revolúcie, som zámerne vynechal. Myslím že na ňu ešte nedozrel čas a zbytočné polemiky by odpútali od toho podstatného v tejto knihe.

Čo si od tejto knihy sľubujete ako autor? Čo je jej cieľom?

Dúfam, že každý, kto ju prečíta, si uvedomí, že Slovensku nechýbajú osobnosti, len o nich nevieme. Pre mladšiu generáciu je to aj svedectvo doby. Až zarámovaním aktivít biskupa Korca do kontextu jeho robotníckeho povolania, rizika prenasledovania vynikne v plnom svetle aj jeho tvorba a organizačná činnosť. Myslím, že skúsenosť tajnej formácie i život biskupa - robotníka bola „laboratóriom budúcnosti“ a Cirkev sa bude musieť k tejto skúsenosti vážne vrátiť. Nebolo to len núdzové riešenie, ale dielňa Prozreteľnosti, to sú napríklad súvislosti, na ktoré sa pokúšam poukázať. A vzhľadom na šírenú mienku o Cirkvi a bohatstve a údajnom pohodlnom živote jej predstaviteľov je to konkrétne a veľmi výrečné svedectvo. Čo je cieľom? Aby kniha vyvolala záujem o literárne a životné svedectvo kardinála Korca. Priblížiť ho aj civilnej čitateľskej obci. A ako autora ma úprimne poteší, ak táto kniha vyprovokuje niekoho napísať lepšiu, podrobnejšiu, ucelenejšiu.

( TK KBS, ml;ml ) 20111105013