Veľký týždeň

Pondelok  2.4.2012 – Pondelok, Jn 12, 1-11

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Mária „plytvá“ kvôli  Ježišovi drahocenným olejom (300 denárov bola vtedajšia bežná celoročná mzda!) ... Pre mňa tento jej skutok môže byť výzvou k tomu, aby som na svojom vzťahu k Pánovi tiež „nešetril“ a nebál sa „investovať“ – svoju lásku, obetavosť, svoj čas – a napríklad i peniaze... Boh mnohokrát odpláca tým, ktorí dávajú bez počítania.

Utorok  3.4.2012  – Utorok, Jn 13, 21-33.36-38

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
„Jeden z vás ma zradí“, hovorí Pán pri poslednej večeri s veľkou bolesťou. Vlastne by mohol povedať – každý z vás ma zradí. A platilo by to nielen o apoštoloch, ale i o mne: každým svojím hriechom Ježiša zrádzam! Pritom však viem, že nemusím zostať v temnote svojej zrady ako Judáš, ale vždy sa môžem ku svojmu Pánovi navrátiť, tak ako to nakoniec dokázal apoštol Peter.

Streda  4.4.2012 – Streda Mt 26, 14-25

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
I dnešné evanjelium hovorí o Judášovej zrade. „Beda tomu človeku, ktorý zrádza Syna človeka,“ hovorí Ježiš. To nie je vyhrážka- snáď je to skôr ešte jedna možnosť pre Judáša, aby sa zriekol svojho zlého úmyslu. Judáš nie je „nútený“ k tomu, aby sa stal zradcom... tak ani ja nemám vopred určené, ako sa v ktorej situácii zachovám. Aké dôležité je prosiť Pána, aby som s touto svojou slobodou dokázal dobre nakladať!

Štvrtok 5.4.2012 – Zelený štvrtok, Jn 13, 1-15

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
V dnešnom evanjeliu čítame o poslednej večeri. Ján sa ale napodiv nezmieňuje o ustanovení Eucharistie (je to preto, že o tejto téme píše už vo svojej šiestej kapitole). Namiesto toho popisuje Ježišovu pokornú službu pri umývaní nôh apoštolov... Takto chce Pán poslúžiť i mne... a tiež chce, aby som sa tak snažil svojim blížnym slúžiť i ja. Až potom sa sväté prijímanie „naplňuje“ v mojom každodennom živote. Tak i ja môžem prijať za svoje Ježišove slová: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás“.

Piatok 6.4.2012 – Veľký piatok, Jn 18, 1-19,42

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ježiš je zradený, zajatý, odsúdený a zbičovaný. Nesie svoj kríž, na ktorom umiera... Koľko je v týchto nemnohých slovách obsiahnuté bolesti a utrpenia! Utrpenie Boha, ktorý sa stal človekom, a ktorý v každej chvíli svojich múk myslel i na mňa! ... Chcem ti poďakovať, Pane, aspoň svojou tichou modlitbou pred tvojím krížom a pri tvojom hrobe...

Sobota 7.4.2012 – Biela sobota, Mk 16, 1-7

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Nenápadné a chudobné ženy sa stávajú prvými, komu sa dostáva tej najväčšej a najradostnejšej správy všetkých dôb: zabitý Ježiš už nie je v hrobe! Bol vzkriesený! Premohol hriech a smrť a otvoril nám cestu k životu! ... Ďakujem ti za to, Pane, a chválim ťa ... a tiež ďakujem za všetkých, ktorých si v mojom živote použil ako poslov tejto radostnej zvesti!