Videoposolstvo Svätého Otca veriacim v Turíne

turínske plátno 2013

 Zatiaľ čo Cirkev na Slovensku a v strednej Európe zotrváva počas Bielej soboty pri Božom hrobe, v Taliansku je zvykom uctievať ikonu Ježišovej tváre. Osobitne to platí pre veriacich v turínskej katedrále, kde sa uchováva Ježišovo pohrebné plátno s odtlačkom jeho tváre a tela. V dnešné popoludnie turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia predsedal spoločným modlitbám pred vystaveným plátnom a Svätý Otec František pozdravil všetkých prítomných prostredníctvom video posolstva:„Drahí bratia a sestry, spolu s vami stojím pred týmto posvätným Plátnom a ďakujem Pánovi, že nám, vďaka dnešným prostriedkom, dáva túto možnosť. I keď sa to uskutočňuje takým spôsobom, nie sme tu, aby sme iba jednoducho pozorovali, ale naopak, uctievali. Ide o pohľad modlitby. Dokonca ešte viac: ide o to, aby sme dovolili hľadieť na seba. Táto tvár má zatvorené oči, je tvárou zomrelého, a jednako na nás tajomne hľadí a v tichu sa nám prihovára. Ako je to možné? Prečo sa veriaci ľudia, ako vy, chcú zastaviť pred touto Ikonou zbičovaného a ukrižovaného človeka? Je to preto, že človek z Turínskeho plátna nás pozýva kontemplovať Ježiša z Nazareta. Tento obraz – vtlačený do látky – sa prihovára nášmu srdcu a pobáda nás vystúpiť na vrch Kalvárie, dívať sa na drevo kríža a ponoriť sa do výrečného mlčania lásky. Nechajme sa zasiahnuť týmto pohľadom, ktorý sa nezameriava na naše oči, ale hľadá naše srdce. Počúvajme, čo nám chce povedať, v tichu, prekonajúc samotnú smrť. Prostredníctvom tohto Plátna sa s nami spája jedinečné a posledné Božie Slovo: Láska, ktorá sa stala človekom, vtelená do našich dejín; milosrdná Božia Láska, ktorá na seba vzala všetko zlo sveta, aby nás vymanila z jeho moci. Táto znetvorená tvár sa podobá toľkým tváram mužov a žien, zranených životom, v ktorom nie je rešpektovaná ich dôstojnosť, vojnami a násilím, ktoré zasahujú tých najslabších... A predsa, tvár z Plátna komunikuje hlboký pokoj; toto zmučené telo vyjadruje akúsi zvrchovanú majestátnosť. Akoby z neho vyžarovala v ňom obsiahnutá mocná sila, a akoby nám chcelo povedať: dôveruj, nestrácaj nádej. Sila Božej lásky a moc Vzkrieseného nad všetkým zvíťazí. Preto teraz, kontemplujúc postavu z Turínskeho plátna, prednesiem modlitbu, ktorú sv. František z Assisi vyslovil pred Ukrižovaným: 

Najvyšší, slávny Bože, 

rozjasni temnoty môjho srdca. 

A daj mi pravú vieru, neochvejnú nádej a dokonalú lásku, 

rozum a poznanie, Pane, 

aby som plnil tvoje sväté a pravdivé prikázanie. Amen.“zdroj: www.radiovaticana.org