Všetkým, ktorí si zakúpili adventný veniec - srdečne ďakujeme.