Vydali sme 36 stranovú fotografickú prezentáciu o našej farnosti

prezentácia foto

 

Možnosť zakúpenia je v múzeu L. Mattyasovszkého.