Vydali sme Farský kalendár 2012

múzeum kalendár

 Aj pre tento nový rok 2012 sme vydali Farský kalendár, ktorý je venovaný Múzeu Ladislava Mattyasovszkého. Obsahuje samozrejme všetky dôležité informácie pre veriaceho človeka v rámci Cirkvi i našej farnosti a taktiež zaujímavosti novovzniknutého múzea.

Farský kalendár si môžete zakúpiť v sakrestii farského kostola.