Vyhlásenie predsedu KBS ku školskému zákonu

kbs

 Bratislava 6. septembra (TK KBS) - Konferencia biskupov Slovenska s veľkou ľútosťou prijala skutočnosť, že väčšina poslancov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport odporučila plénu NR SR schváliť novelu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a novelu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní.


Sme presvedčení, že navrhované právne úpravy prehlbujú diskrimináciu neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení a budú viesť k ich postupnej likvidácii.

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska

( TK KBS; jk ) 20120906029