Vyprosujeme Vám milostiplné Veľkonočné sviatky

 Vyprosujeme Vám všetkým milostiplné Veľkonočné sviatky! 

Nech svetlo Kristovho zmŕtvychvstania nám svieti na našej ceste v týchto náročných chvľach života, aby sa tak stala spoločnou cestou so Zmŕtvychvstalým.