Výstava publikácií Josepha Ratzingera-Benedikta XVI.

svetlo sveta

Vatikán/Nemecko (13. septembra, RV) – Nemecké vydavateľstvo Herder v spolupráci s Vatikánskym knižným nakladateľstvom Libreria Editrice Vaticana (LEV) využili príležitosť návštevy Svätého Otca v Nemecku na zozbieranie a prezentáciu publikácií Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. v ich rôznych prekladoch. Jedinečná expozícia, ktorá bude inštalovaná najprv v Castel Gandolfe pre Svätého Otca, potom vo Vatikáne na pôde nemeckej nadácie Campo Santo Teutonico a nakoniec v sídle vydavateľstva Herder vo Freiburgu 24. septembra, počas návštevy Benedikta XVI. v Nemecku, pozostáva zo 600 titulov zastupujúcich 25 krajín.

Po prvýkrát bude možné vidieť na jednom mieste napr. rumunské vydanie knihy „Soľ zeme”, ako aj čínsky preklad publikácie Josepha Ratzingera „Boh a svet“ spolu s veľkými monografiami Benedikta XVI. v svetových jazykoch. Týmto spôsobom chce nemecké vydavateľstvo Herder a Vatikánske knižné nakladateľstvo vyjadriť uznanie a poďakovanie autorovi. „Ako pre držiteľa práv na spisy pápeža je pre vatikánske nakladateľstvo veľkým zadosťučineniím vidieť zozbieraných a preložených do svetových jazykov toľko titulov“, povedal Giuseppe Costa, riaditeľ nakladateľstva Libreria Editrice Vaticana. „Bude pre nás veľkou radosťou, že budeme môcť predstaviť expozíciu samému Svätému Otcovi 15. septembra v Castel Gandolfe, jeho letnom sídle“, dodal Manuel Herder.


zdroj: www.radiovaticana.org