Web stránka "Majster z Okoličného"

výstava detail

  Webová stránka stredovekého umeleckého maliara pod názvom "Majster z Okoličného":

www.mzo.sng.sk