Začiatok realizácie 3. etapy obnovy strešnej roviny kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch.

demonáž starej krytiny

 Dňa 23. septembra 2014 sme začali realizovať 3. etapu obnovy strešnej roviny filiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Zámerom obnovy je kompletná demontáž starého šindľa s latovaním a následná nutná obnova drevenej krovnej konštrukcie, osadenie nového latovania a drevených šindľov z červeného smreku.

Nová krytina bude drevená šindľová, 2x prekladaná. Rovnako sa budú realizovať nové klampiarske prvky striech z medeného plechu.

Účelom obnovy je zlepšenie stavebno-technického stavu striech kostola a tým aj ochrana vzácneho renesančného dreveného trámového maľovaného stropu lode kostola.

Prínosom bude lepšia prezentácia goticko-renesančnej kultúrnej pamiatky s mnohými kamenárskymi prvkami, nástennými maľbami, renesančným maľovaným dreveným trámovým stropom a jedinečnou renesančnou krovnou konštrukciou veže.

Táto obnova je realizovaná za finančnej podpory Ministarstva kultúry Slovenskej republiky.