Zomrel kardinál Antonetti, pápežský delegát patriarchálnej Baziliky sv. Františka z Assisi

Antonetti

 Vo veku 90 rokov zomrel dnes nadránom kardinál Lorenzo Antonetti, emeritný predseda Správy dedičstva Apoštolskej stolice, ako aj pápežský delegát patriarchálnej Baziliky sv. Františka v Assisi. Sústrasť k úmrtiu kardinála vyjadril aj Svätý Otec. V telegrame na neho spomína ako na „mnohoročného usilovného spolupracovníka Svätej stolice“ a vyzdvihuje jeho „cenné svedectvo kňazskej horlivosti a vernosti evanjeliu“. Lorenzo Antonetti sa narodil 31. júla 1922, za kňaza bol vysvätený v roku 1945 v talianskej Novare. Do služieb vatikánskeho štátneho sekretariátu vstúpil v roku 1951. Pôsobil na apoštolskej nunciatúre v Libanone, Venezuele, Francúzsku a vo Washingtone a v rokoch 1959 až 1963 na vatikánskom štátnom sekretariáte pre zahraničné veci (dnes pre vzťahy so štátmi). Biskupskú vysviacku prijal v roku 1968. Zastával miesto apoštolského nuncia v Nikarague, Hondurase a v africkom Zaire. Pôsobil aj ako predseda Správy dedičstva Apoštolskej stolice a v rokoch 1988 až 1995 ako nuncius vo Francúzsku. Za pápežského delegáta patriarchálnej Baziliky sv. Františka v Assisi bol vymenovaný v roku 1998. Za kardinála ho kreoval pápež Ján Pavol II. 21. februára 1998.Po smrti kardinála Antonettiho má kardinálske kolégium 205 kardinálov, z toho 113 voličov a 92 nevoličov.

zdroj: www.radiovaticana.org