Zrealizovali se Obnovu pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

V rámci obnovy pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary sme v mesiaci november realizovali na konštrukčnú železobetónovú dosku stierkovú hydroizoláciu a následne tepelnú izoláciu v celom rozsahu mimo klenbu gotickej krypty. Izolácie sa separovali od vrchného betónového poteru. Novou štruktúrou podlahy severnej kaplnky sme pripravili podmienky pre položenie finálnej podlahy ako aj nových štyroch kamenných stupňov. Zároveň sme sanačnými úpravami vložili pod podlahu potrebný odvetrávací systém, ktorému predchádzala samotná archeológia.