http://www.farnostokolicne.sk

Miništranská služba

Neodmysliteľným prvkom každého farského spoločenstva by nepochybne mali byť aj miništranti. Veď práve títo služobníci oltára pomáhajú kňazovi, aby slávenie liturgie bolo dôstojné. Miništrantská služba však neznamená len službu pri oltári počas svätej omše, ale taktiež je dôležité utužovať vzájomné vzťahy. Aj v našej farnosti máme miništrantov, ktorí verne slúžia Bohu a blížnym pri oltári, ale taktiež nezanedbávajú budovanie partie. Veď to sa napokon ani nedá nevyužiť farský pingpong, či biliard, alebo kalčeto, kde chlapci chodia pravidelne, ale aj nepravidelne zmerať svoje sily, či len tak sa zabaviť, aby boli spolu, a budovali tak svoje spoločenstvo. Nuž, byť miništrantom je zaujímavé, dobrodružné, a tiež obohacujúce. Ako sa však hovorí, miništrantov nikdy nie je dosť, a tak ak sa chceš aj ty stať jedným z nás, tak určite príď medzi nás. Stačí keď pred ktoroukoľvek omšou prídeš do sakristie kostola a povieš, že chceš miništrovať;  určite sa tam nájde niekto, kto sa ťa ujme ...či už niektorý z kňazov, možno pani kostolníčka, alebo niekto iný z nás.. Tak príď, a buduj s nami spoločenstvo plné zábavy, ale aj zodpovednosti, kde môžeš spoznať nových kamarátov, dobre sa s nimi porozprávať, či zahrať, ale predovšetkým stať sa „bodyguardom“ Pána Ježiša a takto rásť v osobnom vzťahu s ním.

 

Milé mamičky, staré mamky a iní príbuzní, ak máte v rodine chlapca, ktorý chodí do kostola, ale neminištruje, skúste ho k nám nasmerovať. Vek nehrá žiadnu rolu, či má 6 rokov, alebo 16, radi ho medzi sebou privítame.

 

                                                                         Vaši okoličianski miništranti

 

 
replica rolex