Potáborové stretká 6.9. a 7.9 08

Deti a leto

Naše potáborové stretká sú už každoročnou tradíciou ako pre deti, tak aj pre mladých, ktorí s nami boli v letných táboroch. Slúži najmä na to, aby sme zaspomínali na spoločné krásne chvíle v tábore, aby sme sa opäť stretli, porozprávali sa a tiež spoznali rodičov našich táborových detí.
Tohtoročné potáborové stretko jednoznačne vyšlo najmä v počasí, kedže nám aj v detskom, aj v mládežníckom tábore pršalo 7 dní z 8. Stretli sme v okoličianskom kostole, kde sme slávnostnou svätou omšou spolu s domácimi farníkmi , otvorili naše potáborové stretnutia. Potom sme sa presunuli na dvor k rehoľným sestrám Františkánkam, kde prebiehal skoro celý program. Okrem opekania sme sa spolu zahrali, zaspievali si. Pre deti bol pripravený tradičný Boyard a s mladými sme si zahrali volejbal a hru Trojuholníky.
Na konci si každý účastník odniesol domov na pamiatku na DVD fotky z tábora a pobrali sme sa domov s nádejou, že sa opäť minimálne o rok uvidíme.