Krstiteľnica Banská štavnica, obraz SNG

Krstiteľnica Banská štavnica, obraz SNG