Pastoračné centrum Jána Pavla II.

Kalendár Pastoračného centra
Jána Pavla II
Školský rok 2011-2012
 

viac informácií nájdete na: www.erkookolicne.tym.sk


Október

1.10. 2011 –  Volejbalový turnaj územnej rady  Spiš + mládežka ráno

2. 10. 2011 – Prvé detské stretko v tomto šk. roku 16:00

28.-31. 10. 2011 – Jesenné prázdniny - program po dohode

 November

-       Príprava na koledovanie                           

-       Stretko na prípravu scénky o sv. Mikulášovi

 

1. – 8. 11. 2011 Novembrová oktáva

2. 11. 2011 Sviečka za nenarodené deti

19. 11. 2011 – Katarínska zábava

December

 

6. 12. 2011 Sv. Mikuláš – Detské stretká

23. 12. 2011 –  Štedrovečerná večera v Pastoračnom centre

26. 12. 2011 Jasličková pobožnosť – Jojo, Rút, Pán kaplán

26. 12. 2011 Koledovanie – Podbreziny, Okoličné

27. 12. 2011 Koledovanie – Filiálky

 

Január:

5. - 8. 1. 2012 Zimný výlet – po dohode vedúcich

 

Február

 3. 2. 2012 – program po dohode vedúcich

 -  Karneval 

Marec

05.-09.03. 2012 -       Jarné prázdniny - program po dohode vedúcich

 

07.-09. 3. 2012 – výlet pre animátorov

25. 3. 2012 – Biela stužka

 

Apríl

5.-10. 4. 2012 – Veľkonočné prázdniny

Júl

 8. – 15. 7. 2012 – Mládežnícky tábor

15. – 21. 7. 2012 Detský tábor