http://www.farnostokolicne.sk

3. kolo - Eucharistia v číslach

 Termín odoslania tretieho kola je 30. apríla 2012.
 
Zadanie
 
Po otázkach prvého kola, ktoré sa týkali Eucharistie, už o nej veľa vieš. Teraz môžeš svoje vedomosti doplniť a zároveň zistíme, či Ti ide aj matematika:-)
Úloha tretieho kola pozostáva z dvoch častí.
 
Prvá časť - SUDOKU
 
Pomocou vyriešenia sudoku zistíš súradnice úryvkov zo Svätého Písma. Všetky opisujú nejakým spôsobom ustanovenie Sviatosti Oltárnej. Nás tieto úryvky zaujímajú. Preto nám do odpovede napíš všetky tieto úryvky zo Svätého Písma pekne po poradí. Pomôcť si môžeš aj Svätým Písmom na www.svatepismo.sk.
 
Druhá časť - Otázky a odpovede s číslami
 
Táto časť pozostáva z 10 jednoduchých otázok, kde Tvoja odpoveď bude len číslo. Napríklad: Koľko je Božských osôb? Odpoveď - tri :-)
Pýtajte sa svojich rodičov, kamarátov, či na náboženstve. Jednoducho si poraďte ako viete :-)
 
1. Za koľko dní Boh stvoril svet?
2. Koľko dní trvá pôst pred Veľkou nocou?
3. Na koľký deň od Zmŕtvychvstania Boh zoslal Ducha Svätého?
4. Koľko panien spomína Ježiš v podobenstve o pannách v Matúšovom evanjeliu?
5. Koľko Božích prikázaní dostal Mojžiš?
6. Koľko strieborných dostal Judáš zato, že zradil Ježiša?
7. Koľko bolo kráľov, ktorí doniesli malému Ježiškovi dary?
8. Koľko máme evanjelistov?
9. Koľko kníh má Sväté Písmo?
10. Koľko rokov mala Jairova dcéra, ktorú Ježiš vzkriesil?
 
 
Zadane pre prvákov a druhákov
 
 
Po úlohách prvého kola, ktoré sa týkali Eucharistie, sme dostali od Vás veľmi pekné obrázky. Teraz môžeš svoje vedomosti doplniť a zároveň zistíme, či Ti ide aj matematika:-)
Úloha tretieho kola pozostáva z dvoch častí.
 
Prvá časť - Eucharistia v príkladoch
 
Čaká Ťa 5 matematických príkladov. Po ich vyriešení dosadíš tieto výsledky do súradníc úryvkov zo Svätého Písma. A tieto úryvky nám pošli ako svoju odpoveď.
A, Evanjelium podľa Matúša 26, _ (príklad: 5+4+1+6+7+3=)
B, Evanjelium podľa Marka 14, _ (príklad: 100-15-10-35-7-3-8=)
C, Evanjelium podľa Lukáša 22, _ (príklad: (5x6)-(4x4)+3=)
D, Evanjelium podľa Jána 13, _ (príklad: (14+21+7+56+9)x0+1=)
E, Evanjelium podľa Lukáša 22, _ (príklad: 30-15+15+30-45=)
 
 
Otázky a odpovede s číslami
 
Táto časť pozostáva z 5 jednoduchých otázok, kde Tvoja odpoveď bude len číslo. Napríklad: Koľko je Božských osôb? Odpoveď - tri :-)
Pýtajte sa svojich rodičov, kamarátov, či na náboženstve. Jednoducho si poraďte ako viete :-)
 
1. Za koľko dní Boh stvoril svet?
2. Koľko máme evanjelistov?
3. Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď za nás zomrel na kríži?
4. Koľko apoštolov si vyvolil Pán Ježiš?
5. Koľko kňazov máme u nás vo farnosti v Okoličnom?

 
replica rolex