http://www.farnostokolicne.sk

5. kolo - Eucharistia a život v našej farnosti

 Termín odoslania piateho kola je 30. máj 2012.

Vo Svätom Písme, presnejšie v osemnástej kapitole Matúšovho evanjelia, nachádzame aj tieto Ježišove slová:
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi."
Eucharistia, teda živý Pán Ježiš, nás nespája len s Bohom, ale aj s ľuďmi okolo nás. V kostole vytvárame jedno spoločenstvo, jednu veľkú rodinu. Aj naša farnosť je takouto rodinou. Boli by sme radi, keby si sa do nej zapojil aj Ty :-)
 
Preto v poslednom kole zistíš o našej farnosti niektoré zaujímavosti. Keďže máš pred sebou piate kolo, tak aj úloh bude päť.

1. úloha - Ktorý svätec je patrónom našej farnosti?
 
2. úloha - Aké meno nesie novovzniknuté múzeum v našom kostole?
 
3. úloha - Deti a mladí našej farnosti  sa okrem kostola stretávajú na rôznych stretkách a akciách v pastoračnom centre v ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách. Samozrejme radi privítajú aj teba. Ako sa toto pastoračné centrum volá?
 
4. úloha - Prečítaj si osemnástu kapitolu spomínaného Matúšovho evanjelia, kde sa nachádza aj úryvok: "Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi." Aký je to verš, teda aké má číslo?
 
5. úloha - Napíš nám kedy v našom farskom kostole slávie sväté omše počas bežného týždňa. Je to dobrá informácia, lebo na svätej omši sa môžeme stretnúť s Ježišom aj s ostatnými veriacimi a samozrejme prijať Eucharistiu, ak máme čisté srdce.

 
replica rolex